Wat we doen


Als huisarts ziet drs. Asrian veel patiënten met schouderklachten.  Als (nieuwe) patiënt kunt u op zeer korte termijn gezien en onderzocht worden met behulp van echografie.  Met deze onderzoeksmethode kan hij op de praktijk  uw schouder onderzoeken en behandelen. Ook collega huisartsen verwijzen regelmatig naar drs. Asrian voor een echo onderzoek.  De uitslag wordt  direct met u besproken en een rapport wordt naar uw huisarts gestuurd.  Dit spaart vaak een onderzoek in het ziekenhuis uit,  waardoor uw 

eigen risico niet hoeft te worden aangesproken.  Indien nodig (in overleg met uw huisarts) wordt u doorverwezen naar dr. Karelse of drs. Nijman voor operatief ingrijpen. Tevens werkt hij nauw samen met fysiotherapeuten,  die verbonden zijn aan het schoudernetwerk.

 

Een onderzoek bij drs. Asrian bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Anamnese:

Door middel van vragen stellen gaat drs. Asrian uw schouderprobleem in kaart brengen. 

 

Lichamelijk onderzoek:

Uitgebreid bewegingsonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van verschillende testen

 

Echografie:

Bij een echografisch onderzoek worden beelden gemaakt van weefsels en organen met behulp van geluidsgolven.  Deze geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een transducer die over de huid wordt bewogen.  De geluidsgolven weerkaatsen verschillen in dichtheid van het weefsel.  Deze worden door de transducer opgevangen en omgezet in beelden op een echoapparaat.

Er zijn geen schadelijke effecten  van bekend en het wordt beschouwd als een van de veiligste onderzoeksmethode in de geneeskunde.

 

Diagnose:

Met behulp van anamnese, lichamelijk onderzoek en echografie komt hij tot een diagnose.

 

Behandeling:

Behandeling kan bestaan uit:

-medicatie

-een echo geleide injectie 

-doorverwijzing naar fysiotherapie

-doorverwijzing naar het ziekenhuis voor meer diagnostiek of operatief ingrijpen

 

 

Voor meer informatie neem contact met ons op