Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op Art of Shoulder

 

Door de informatie op of via de Art of Shoulder-website te bezoeken en / of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via Art od Shoulder,  zal deze disclaimer prevaleren boven de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Gebruik van de Art of Shoulder-website

 

De informatie op artofshoulder.nl is bedoeld als algemene informatie.  Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.  Hoewel Art of Shoulder bij het samenstellen en onderhouden van deze website zorgt voor het gebruik van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd.  Art of Shoulder garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal zijn.  Art of Shoulder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid,  volledigheid en tijdigheid van de informatie en het (ongestoorde) gebruik van deze website wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Informatie van derden,  producten en diensten

 

De vertoonde links naar websites of diensten van derden die  door Art of Shoulder worden aanbevolen op deze site aanvaard  Art of Shoulder  geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud,  het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites.  Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico.  De informatie op deze websites wordt door Art of Shoulder niet verder beoordeeld op juistheid,  rechtvaardigheid,  tijdigheid of volledigheid.

 

Gebruik van informatie

 

Art of Shoulder behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle geleverde informatie op of via deze website (inclusief alle teksten,  grafische afbeeldingen en logo's).  Het is niet toegestaan om deze website-informatie te kopiëren,  te downloaden of op welke manier dan ook te publiceren,  distribueren of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Art of Shoulder of de juiste toestemming van de eigenaar.  U mag informatie op deze website gebruiken,  afdrukken en / of downloaden voor persoonlijk gebruik.

 

Veranderingen

 

Art of Shoulder behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie,  inclusief de voorwaarden van deze disclaimer, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.  Het wordt regelmatig aanbevolen om te controleren of de informatie die op of via deze website wordt verstrekt,  inclusief de tekst van deze disclaimer,  is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

 

Deze website en disclaimer worden beheerst door Nederlands recht.  Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.